BedauxArt
BedauxArt

Actual

 

Click here for a Cataloque

MENU

Publications (a selection)

 

with A. van Gool, ’Breughel’s birthyear. Motive of an ars/natura transmutation,’ Simiolus 7 (1974), pp. 133-156. 

’Minnekoorts-, zwangerschaps- en doodsverschijnselen op zeventiende-eeuwse schilderijen,’ Antiek 10 (1975), pp. 17-42. 

’Jo Uiterwaal en Piet Elling. Een vergeten hoofdstuk in de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst in Nederland,Jaarboek Oud-Utrecht 1975, pp. 99-130. 

with Peter Hecht, E. de Jongh et al., Tot Lering en Vermaak. Betekenisen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw, Amsterdam 1976. 

with Veerle Bedaux, ’Wort und Bild in den Gedichten Derzavins. Die Bedeutung der Emblematik,’ in B.J. Amsenga et al. eds., Miscellanea Slavica: to honour the memory of Jan M. Meijer, Amsterdam 1983, pp. 73-116. 

et al., ’De ideologie van een stadsregering. Het 18e-eeuwse allegorische decoratieprogramma van het Goese stadhuis,’ Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 83 (1984), pp. 183-222. 

’A discussion on Rembrandt in eighteenth-century Amsterdam. Petrus Camper versus Cornelis Ploos van Amstel,’ Hoogsteder-Naumann Mercury 3 (1986), pp. 38-56. 

’The reality of symbols: the question of disguised symbolism in Jan van Eyck’s Arnolfini portrait, Simiolus 16(1986), pp. 5-28. 

’The portraits of Simon van der Stel, first governor of the Cape,’ Stellenbosch Papers in Linguistics, 17(1988), pp. 1-18. 

J.B. Bedaux ed., Annus Quadriga Mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan prof. dr. Anna C. Esmeijer,Utrecht-Zutphen 1989. 

’Late medieval sexual amulets. A socio-biological approach’, in J.B. Bedaux ed., Annus Quadriga Mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan prof. dr. Anna C. Esmeijer, Utrecht-Zutphen 1989, pp. 16-30. 

The reality of symbols. Studies in the iconology of Netherlandish art 1400 1800, Den Haag-Maarssen, 1990. 

’Marino Marini’s Angelo della cittadella. Beeldhouwkunst in biologisch perspectief (with a English summary),’ Jong Holland 7 (1991), nr. 3, pp. 26-31. 

’Velàzquez’s Fable of Arachne (Las Hilanderas): A Continuing Story,’ Simiolus 21 (1992), pp. 296-305. 

’In search for simplicity. Interpreting the Amsterdam Town Hall,’ in Karl-Ludwig Selig ed., Polyanthea. Essays on art and literature in honour of William Sebastian Heckscher, The Hague 1993, pp. 37-43. 

et al., ’Allegorieën van goed bestuur; het decoratieprogramma van het stadhuis van Enkhuizen (1687-1710),’ Jaarboek Monumentenzorg 1992, Zwolle-Zeist, pp. 142-181. 

’Comparative iconology: a sociobiological approach,’ in K.R. van Kooij and H. van der Veere eds., Functioning and Meaning in Buddhist Art. Proceedings of a seminar held at Leiden University 21-24 October 1991, Groningen 1995, pp. 197-204. 

’Profane en sacrale amuletten,’ in A.M. Koldeweij en A. Willems, Heilig en Profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief, Amsterdam 1995, pp. 26-35. 

’From Normal to Supranormal: Observations on Realism and Idealism from a Biological Perspective,’ in Richard Woodfield ed., Gombrich on Art and Psychology, Manchester, UK-New York 1996, pp.170-195. 

’Funeraire kinderportretten uit de 17de eeuw, in B.C. Sliggers ed., Naar het lijk. Het Nederlandse doodsportret 1500-heden, Zutphen 1998, pp. 86-116. 

with Brett Cooke, Sociobiology and the Arts, Amsterdam-Atlanta 1999. 

with Rudi Ekkart, Pride and Joy. Children’s Portraits in the Netherlands 1500-1700, Amsterdam-Ghent-New York 2000. 

’Portretten in beweging: Rembrandt als portrettist,’ in Norbert Middelkoop ed., Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1600-1800, Amsterdam-Bussum 2002, pp. 64-81. 

The Calling of F. Franciscus, Utrecht 2003.

Actual

 

Click here for a Cataloque

Newsletter
If you want to get informed about our future acquisitions and gallery activities, please subscribe to our newsletter.
It is easy to unsubscribe.

Click here
for more information